O nás
História


                    Naša spoločnosť vznikla pred 10 rokmi v roku 2008 pôvodne ako  vzdelávaco- prekladateľská agentúra. Jej hlavnou aktivitou sa stalo vzdelávanie širokej verejnosti a firiem predovšetkým v oblasti jazykovej prípravy, IT technológií a rôznych druhov účtovníctva. 

                     Vývoj však podľa požiadaviek doby, spoločnosti a trhu smeroval stále viac k vzdelávacím a rekvalifikačným aktivitám v oblasti nezamestnaných v kurzoch známych ako Repas a Kompas, ktoré sa uskutočňovali postupne od roku 2015 pod záštitou a v spolupráci s Okresnými a Krajským úradom práce. Úzka spolupráca s týmito inštitúciami vyvrcholila na jar v roku 2018 po schválení Eurofondového projektu s názvom Interaktívna aktivizácia podnikania mladých NEET a podpora ich zamestnanosti.
 
                                                                                      

 Súčasnosť


                        Prirodzený vývoj spoločnosti nás postupne priviedol k spolupráci s nezamest- nanými ale i zamestnanými uchádzajúcimi sa o inú zaujímavejšiu pozíciu a k ich umiestňo-vaniu na trhu práce doma a v zahraničí, a taktiež k poradenstvu a mentorstvu (viď naše služby). Pôvodne vzdelávacia agentúra sa vyprofilovala na pracovno- poradenskú a dnes sa so svojimi bohatými skúsenosťami uchádza o Vašu priazeň, dôveru a záujem.

 Budúcnosť


             Nebojíme sa nových výziev a nesľubujeme to, čo nedokážeme splniť. Našim cieľom je aktívne sa podieľať na formovaní domáceho a európskeho pracovného trhu k prospechu jednotlivca, spoločnosti ako i našej firmy a vytvárať trvalo udržateľné hodnoty.