Naše službyČo u nás vybavíte?

Sprostredkovanie práce - pre živnostníkov, zamestnancov, zamestnávateľov  
Živnostenské oprávnenie- založenie, vypracovanie podnikateľského plánu, pomoc s dotáciou z úradu práce, s vedením účtovníctva, preklady do jazykov       

Poistenie - cestovné a zodpovednosť za spôsobenú škodu            

Recruitmentvýberové konania na pozície, príprava na pracovný pohovor (aj v cudzích jazykoch), psychotesty, vypracovanie profesionálneho životopisu                                                                 

Pracovno-právne poradenstvo- kontrola už existujúcich zmlúv, vypracovanie nových zmlúv, právne konzultácie        

Rekvalifikačné kurzy- Kompas, Repas, odborné  remeselné kurzy        

Školenia- počítačové, jazykové, účtovné, ....      

Jazyková príprava pre pobyt a prácu v zahraničí    

Úradné a neúradné preklady dokumentov do všetkých svetových jazykov  

Vybavovanie dokumentov pre pracovné povolenia pre prácu na Slovensku, vrátane tretích krajín

Ak potrebujete niečo iné volajte +421 910 453 251